Ētikas kodekss
  1. Asociācija ir neitrāla visos jautājumos, kas skar cilvēka reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, rasi, ādas krāsu, dzimumu, vecumu, kā arī nacionālo vai sociālo piederību.​

  2. Izpaužot savu vārda brīvību digitālā satura autors neaizskar citas personas godu un cieņu, ievēro diskriminācijas un naida kurināšanas aizliegumu, kā arī nepārkāpj tikumības un pieklājības normas.

  3. Satura autors sniedz sabiedrībai patiesu un savu iespēju robežās pārbaudītu informāciju. Gadījumā, ja sniegtā informācija izrādās nepatiesa, digitālā satura autoram par to jāinformē sava auditorija un/vai jālabo informāciju uz patiesu tādā pašā vai līdzvērtīgā veidā un formātā, kā tā tika pasniegta sākotnēji.

  4. Faktu izklāstam satura autora veidotajā saturā jābūt objektīvam, skaidram, bez apzinātas maldināšanas.

  5. Satura autoram, izmantojot citas personas veidotu materiālu, ir jāpievieno atsauce uz autoru un avotu, kur var iepazīties ar oriģinālo informāciju.

  6. Satura autoram ir ieteicams norādīt atsauces, ja informācija ir ievietota trešās personas uzdevumā vai ir saņemta atlīdzība par to (piemēram, #reklāma, #apmaksātssaturs, #dāvana u.c.) vai kā savādāk, liekot saprast, ka saturs ir veikts par atlīdzību, barteri.

  7. Sadarbības ietvaros satura autoriem ir jāizvēlas sadarbības, kas atbilst viņu ētikas principiem, tādā veidā apzināti nemaldinot savus sekotājus.

  8. Satura autors nedrīkst pārveidot / sagrozīt savus statistikas datus (Instagram Insights, Youtube Analytics, Blog Stats, Google Analytics), kurus pieprasa sadarbības partneris.

  9. Satura autors nedrīkst iesaistīties darbībās, kas jebkādā veidā veicina neīstu sekotāju un iesaistes rādītāju pieaugumu.

  10. Domstarpību gadījumus satura autori risina mierīgā pārrunu ceļā. Pretējā gadījumā jautājums tiek nodots izskatīšanai Ētikas komisijai.