AKTUĀLĀKĀ INFORMĀCIJA

TURPMĀK INFLUENCERI, BLOGERI UN CITI VIŅU KOLĒĢI OFICIĀLI TIKS DĒVĒTI PAR DIGITĀLĀ SATURA AUTORIEM

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Terminoloģijas komisija 2021.gada 14. septembra sēdē (prot. Nr. 1/1162) vienprātīgi pieņēma un apstiprināja Latvijas Blogeru un Influenceru Asociācijas (LBIA) piedāvāto terminu “digitālā satura autors” ar definīciju “persona, kas izstrādā, veido un pasniedz saturu teksta un audiovizuālā formā sociālo tīklu lietotājiem”.

LBIA šī gada augustā iesniedza LZA Terminoloģijas komisijai iesniegumu ar lūgumu apstiprināt terminu “digitālā satura autors”, pamatojot tā nepieciešamību latviešu valodā ar to, ka līdz šim masu saziņas līdzekļos un sabiedrībā tika lietota nepareiza un maldinoša terminoloģija, kas neatspoguļo patieso šīs jomas speciālistu darbību. Piemēram, ietekmētājs un influenceris nav tas pats, kas blogeris vai viedokļu līderis​​, taču šādas analoģijas bieži tika piemērotas. Dažādu anglicismu (piemēram, influenceris, vlogeris u.c.) izmantošana arī ne vienmēr ir saprotama latviešu valodā, kā arī nekorekti atspoguļo šo speciālistu darba specifiku. Savukārt 2019. gadā apstiprinātā termina “ietkmētājs” lietošana ne vienmēr atklāj patieso būtību, kā arī sašaurina loku, uz ko šis termins ir attiecināms, līdz ar to bieži radot nepatiesu tulkojumu vai kļūdaini atspoguļojot tā nozīmi.

 

Lai novērstu nepareizas terminoloģijas pielietošanu, kā arī veicinātu pareizu izpratni medijos un sabiedrībā, līdz šim tādus lietotos apzīmējumus kā influenceris, viedokļu līderis, blogeris, vlogeris, TikTok'eris un tamlīdzīgus LBIA piedāvāja apvienot vienā apkopojošā grupā, nodēvējot personu, kas izstrādā, veido un pasniedz saturu teksta un audiovizuālā formā sociālo tīklu lietotājiem sava profila attīstības un peļņas gūšanas nolūkā par digitālā satura autoru, tādējādi kopīgojot viņu darbības nozari un vidi. Par pamatu pakārtotā termina “digitālā satura autors” izstrādei kalpoja iepriekš apstiprināts termins “digitālais saturs”.

 

LZA Terminoloģijas komisija izsaka LBIA pateicību par izsmeļoši sastādīto iesniegumu, kā arī par izrādīto interesi attiecīgās jomas terminoloģijas sakārtošanā, informē Latvijas Blogeru un Influenceru Asociācijas dibinātāja Maija Armaņeva.

# HASHTAG

Asociācija kopā ar tās biedriem ir izstrādājusi vadlīnijas par šādiem tēmturiem un to, kādos gadījumos tie ir izmantojami. Zemāk minētie tēmturi ir saskaņoti ar PTAC (Patērētāju tiesību aizsardzības centru).

#apmaksātasadarbība – izmantojams tikai tad, kad sadarbība ir notikusi par samaksu (naudas izteiksmē) | papildus iespējamie izmantojamie tēmturi: #paidpartnership #sponsored #sponsorēts #apmaksāts

#sadarbība – izmantojams, kad sadarbība ir notikusi bartera veidā (barteris juridiski tiek uzskaitīts kā viens no samaksas veidiem, un šādā gadījumā notiek saistību izpilde, piem., saņemta prece pie nosacījuma, ka tā tiks reklamēta, atrādīta, atzīmēta). Šajos gadījumos nepieciešams norādīt arī tēmturi #reklāma | papildus iespējamie izmantojamie tēmturi: #collaboration #inpartnershipwith  

#vēstnese / #vēstnesis – izmantojams ilgtermiņa sadarbības gadījumā, kad blogeris vai influneceris kļūst par kāda zīmola vēstnesi (gadījumā, ja sadarbības ietvaros tiek gūts materiālais labums, tad papildus nepieciešams norādīt #sadarbība vai #apmaksātasadarbība un #reklāma) | papildus iespējamie izmantojamie tēmturi: #ambassador #brandambassador

#dāvana – izmantojams, kad tika saņemta dāvana, bet nav atrunāts, vai šī dāvana ir jāatrāda | papildus iespējamie izmantojamie tēmturi: #gift #gifted

#testēju – izmantojams, kad tiek saņemta prece vai pakalpojums, lai ar to iepazītos un testētu | papildus iespējamie izmantojamie tēmturi: #testing

#atbalstu – izmantojams, kad tiek brīvprātīgi atbalstīta kāda kustība, labdarība (labās gribas vārdā) | papildus iespējamie izmantojamie tēmturi: #support #supporting

#reklāma#ad#advertisment – vispārlietojamie tēmturi, neizceļot nekādu konkrētu sadarbības veidu

*Likums uz doto brīdi nenosaka kādu konkrētu tēmturi kādā gadījumā ir jālieto, līdz ar to šīs vadlīnijas ir kā ieteikums no Latvijas Blogeru un Influenceru Asociācijas puses.

KĀ PASARGĀT SAVU KONTU NO KIBERNOZIEDZINIEKIEM

Vēlamies brīdināt par visā pasaulē izplatīto kiber-uzbrukumu satura autoriem.

Zemāk redzami e-pasti, kas tika izsūtīti vairākiem satura autoriem, tai skaitā arī vairākiem Latvijas blogeriem un influenceriem. E-pasts izskatās pēc sadarbības piedāvājuma, taču patiesībā tas satur speciāli izveidotu saiti, kuru atverot, lietotājs itkā tiek aizvests uz savu Instagram kontu, no kura it kā esot izrakstīts ārā.

Atverot ‘sadarbības’ e-pastu un uzejot uz norādīto saiti, tiek lūgts ievadīt sava Instagram konta lietotājvārdu un paroli. No pirmā acu skatiena var šķist, ka esi ‘izmests’ no sava Instagram konta, taču TAS NAV TAVS KONTS, BET GAN VILTUS KONTS, KAS PRASA IEVADĪT SAVUS DATUS. Ievadot savu lietotājvārdu un paroli, Tavi dati uzreiz tiek nosūtīti kibernoziedziniekiem.

 

Vēlāk, kad mēģini ieiet savā Instagram kontā, Tavs profils vairs nerādās, jo kibernieziedzinieki jau paspējuši nomainīt paroli un e-pastu. 

Pirms vērt vaļā kādu saiti, rūpīgi pārbaudi to: vai nav kādi aizdomīgi burti, cipari, pieturzīmes. Nekad neievadi savas paroles jebkādos linkos un nesūti tās e-pastos; šādā veidā tiek iegūti Tavi dati. 

Šobrīd Instagram piedāvā opciju – dubultā verifikācija (Two Factor Authentification). Lai pasargātu savu Instagram profilu, iesakām Tev izmantot šo opciju.

Taču, ņem vērā, ka neviena aizsardzības funckija nepalīdzēs, ja Tu pats būsi padalījies ar savu paroli.

TETE-A-TETE

Raidījumā “Tete-a-tete” (7:30) skatieties interviju par asociācijas dibināšanas mērķiem, par reklāmas likumu un influenceru atbildību

https://xtv.lv/rigatv24/video/56QpRyWRGXd-30_03_2019_tete_a_tete

LVBIA tikšanās ar PTAC

Tikšanās mērķis – sadarbība, vadlīniju ieviešana, jautājumi-atbildes

PTAC: Uz digitālā satura autoru attiecas vairāki likumi – negodīgas komercprakses, reklāmas likums, kā arī pārējie normatīvie akti par alkoholu, tabakas izstrādājumiem, uztura bagātinātājiem, kreditēšnas iestādēm, enerģijas dzēriniem, kas ir jāievēro. 

 Atbildība par ievērotiem likumiem jāuzņemas arī pasūtītājam/klientam.

 

PTAC: Nav nepieciešama likumu grozīšana, jo no negodīgas komercprakses likuma izriet, ka digitālā satura autors ir komercprakses īstenotājs un viņam ir īpaši jāatdala materiāli motivētais saturs. Tas ir pieņemts Eiropas Savienības tiesas spriedumā, ka par komercprakses īstenotāju jeb “trader” var tikt uzskatīta jebkura fiziska persona. 

 

“Par sadarbību/reklāmu ir jāziņo saviem sociālo tīklu sekotājiem no tā brīža, kad digitālā satura autors, slavenība vai viedokļa līderis saņem materiālu labumu no konkrētā zīmola, uzņēmuma (naudas izteiksmē, produktā vai pakalpojumā)”, tā skaidro PTAC.

 

Ja digitālā satura autors savā platformā runā par kādu produktu vai pakalpojumu, kuru iegādājies par saviem līdzekļiem, nav nepieciešams to norādīt kā reklāmu. Ja nav iesaistīta materiāla motivācija, satura autors var brīvi runāt un publicēt to ko vēlās, bez jebkādām norādēm.

 

Tiklīdz satura autors savā platformā rāda atsūtīto dāvanu, testē kādu produktu vai pakalpojumu, stāsta par pasākumu, uz kuru ir bijis uzaicināts, šis saturs ir īpaši jānorāda, piemēram, pieminot to savu storiju sākumā (mutiski vai izmantojot kādu no tēmturiem).

 

Ja satura autors ir zīmola vēstnesis un saņem par to materiālu atlīdzību, ir jānorāda gan vēstneša, gan reklāmas norādes.

 

Informācijai par reklāmu, sadarbību ir jāatrodas ieraksta redzamajā daļā, vēlams teksta augšpusē (nebūtu ieteicams to ievietot zem ieraksta atsevišķos komentāros).

 

Storijos, kas ir materiāli motivēti, ir jānorāda tēmturi ar šo informāciju. Ja storijos tiek ievērota secība, tad pirmajā var informēt, ka saturs ir materiāli motivēts un tālāk nav nepieciešams to atkārtoti norādīt.

 

Tāpat ir iespējams pievienot sadarbības storijus zem viena vai vairākiem ‘Highlight’ ar konkrēti norādītu nosaukumu.

 

Satura autoram ir brīva izvēle norādīt sadarbību, apmaksātu sadarbību, reklāmu utt. vai nu latviešu vai angļu valodā.

 

Ja zīmols līgumā ir iekļāvis punktu par to, ka nedrīkst atklāt, ka saturs ir materiāli motivēts, satura autors ir tiesīgs lūgt zīmolu pārskatīt līgumu, lai vienotos par abām pusēm pieņemamo sadarbības apzīmējumu.

 

Ir daži produkti uz kuriem attiecas īpaši reklāmas likumi un tie ir sekojoši:

 

1. Alkoholiskajiem dzērieniem ir jānorāda informācija, kas brīdina sabiedrību par alkohola lietošanas negatīvo ietekmi, kā arī informē par alkoholisko dzērienu pārdošanas, iegādāšanās un nodošanas aizliegumu nepilngadīgām personām. Šādai informācijai ir jāaizpilda vismaz 10% no reklāmas un tam ir jābūt uz bildes.

 

2. Tabakas izstrādājumu reklāma ir aizliegta. Aizliegums neattiecas tādos gadījumos, ja ierakstos vai storijos nav redzami tabakas izstrādājumu logo/zīmola nosaukums.

 

3. Azartspēļu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas vietām. Var runāt par spēļu zāli, kazino, taču ir aizliegts runāt par tās pakalpojumiem un piedāvājumu.

 

4. Kreditēšanas reklāmas ir aizliegtas. Ir atļauta zīmolvārda reklamēšana, taču ir aizliegts reklamēt kreditēšanas pakalpojumus.

 

5. Uztura bagātinātāju reklāmā ir jāiekļauj norādes “Uztura bagātinātājs” un “Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu”. Šai informācijai ir jāaizņem vismaz 5% no reklāmas lauka. Un burtu izmēram ir jābūt tik lielam, lai aizņemtu lielāko tehniski iespējamo daļu no tekstam paradzētā laukuma. Nedrīkst reklamēt tos uztura bagātinātājus, kas nav reģistrēti Latvijā.

 

6. Enerģijas dzērienu reklāma ir jānorāda informācija, kas brīdina par šādu dzērienu pārmērīgas lietošanas negatīvo ietekmi un aizliegumu iegādāties un lietot nepilgadīgām personām. Enerģijas dzērienus ir aizliegts reklamēt, ja mērķauditorija ir jaunāka par 18 gadiem. Tāpat enerģijas dzērienu reklāmā aizliegts radīt iespaidu, ka tos lieto, piedaloties sporta sacensībās, veicot individuālas vai organizētas aktivitātes fiziskās veselības saglabāšanai vai uzlabošanai, vai slāpju remdēšanai, kā arī kopā ar alkoholiskajiem dzērieniem.

 

Šobrīd no PTAC puses norisinās izglītojoša, skaidrojoša un brīdinoša fāze, ar mērķi nodot informāciju pēc iespējas vairāk cilvēkiem.

 

PTAC ir savs Instagram profils @ptacgovlv, no kura  satura autoriem tiek nosūtīts paziņojums ar informatīvu tekstu par monitoringu un aicinājumu sākt ievērot komercprakses likumu, kā arī ziņu, ka pēc laika notiks atkārtota izvērtēšana un, ja nebūs nekādu izmaiņu, tad būs attiecīgs paziņojums par tālākajām darbībām attiecībā uz satura autoru.

“LATVIJAS DZELZCEĻŠ” UN VALSTS POLICIJA AICINA DIGITĀLĀ SATURA AUTORUS IEDVESMOT ATBILDĪGI UN NEPĀRKĀPT LIKUMU

Latvijas Dzelzceļš 1. jūnijā vērsās Valsts Policijā ar lūgumu sākt administratīvo lietvedību saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa *110. pantu pret Armandu Jaunzemu, kurš, izrādoties saviem sekotājiem, leca virsū kustībā esošam vilcienam un vēlāk šo video publicēja savā Instagram kontā. 

 

“Jauniešu iedvesmotājiem ir jāsaprot, ka viņu atainotās darbības sociālajās vietnēs ir brīvi pieejamas apskatei lielam sekotāju skaitam. Ar savām darbībām un piemēriem viņi var iedvesmot jauniešus gan uz labām lietām, gan diemžēl sliktām. Iemūžinot pārgalvīgus trikus vai neatļautas lietas, sabiedrībā zināmām personām ir jāuzņemas divtik liela atbildība gan par sevi, gan saviem sekotājiem, tāpēc ir jāpārdomā katra sava rīcība, kas vēlāk tiks publiskota. Nevar pieļaut to, ka tiek rādīts piemērs, kas var būt ar traģiskām sekām – tādam riskam nedrīkst pakļaut jauniešus,” uzsver Valsts policijas Galvenās kārtības policijas Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevics

BLOGERI UN INFLUENCERI!!! Tas ir Jūsu uzdevums radīt drošu kontentu un nekad neaizmirst par to, ka jūsu skatītāju vidū ir tādi, kas nemācēs vēl izvērtēt, cik konkrēta rīcība/produkts vai pilnībā jebkas publicētais sociālajos tīklos var būt bīstami. Esiet atbildīgi!

stop_think.jpg